Pomiędzy wyspami Uznam i Wolin

Dwa tygodnie temu zadałam prezydentowi pytanie dotyczące kosztów budowy stałego połączenia pomiędzy wyspami Wolin i Uznam – zwanego Tunelem: czy wykonawca nie sygnalizuje na tym etapie wzrostu kosztów tej inwestycji. Przekazuję Państwu do wiadomości uzyskaną od zastępcy prezydenta B. Michalskiej odpowiedź. Przetarg na budowę tunelu został rozstrzygnięty w 2018 roku na podstawie kosztorysu wykonanego jeszcze wcześniej, bo w roku 2016. Jak zapewne wszyscy pamiętamy pierwszy przetarg wygrało konsorcjum firm włoskich na czele z ASTALDI, która następnie nie przystąpiła do podpisania Umowy (tracąc wadium 10 mln. zł.), gdyż stwierdziła, że za proponowaną kwotę nie jest w stanie tej inwestycji po prostu zrealizować (wzrost kosztów pracy i materiałów budowlanych).
GDDKi A, która w imieniu inwestora Miasta Świnoujście prowadziła postępowanie przetargowe zaproponowała przystąpienie do podpisania umowy firmie, która złożyła trzecią ofertę, czyli konsorcjum firm Porr Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut i Energopol Szczecin. W tym zestawie konsorcjum brakuje już firmy Energopol, która to firma zbankrutowała, ale jej udziały przejęły pozostałe firmy. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji ogłoszony w postępowaniu przetargowym wynosił 912 mln. zł.

Koszt realizacji budowy Tunelu złożony przez konsorcjum firm PORR złożony w ofercie z września 2017 r. to 793.186 mln zł. 17 września 2018 prezydent Świnoujścia podpisał z konsorcjum PORR S.A., PORR Bau GmbH, Gulemark i Energopol Szczecin S.A. umowę na zaprojektowanie i budowę tunelu pod Świną. Wkład miasta w budowę wartą 793 mln zł wyniesie niespełna 159 mln zł, pozostałą część sfinansuje Unia Europejska. W październiku 2019 nastąpiło przekazanie terenu budowy wykonawcy.

Zgodnie z ustaleniami i zapowiedziami pierwsze samochody miały przejechać tunelem już w 2021 r., ale już w chwili składania odwołań przez oferentów wiadomo było, że termin ten ulegnie przesunięciu. Obecnie przewiduje się, że w marcu 2021 rozpocznie się dopiero drążenie tunelu tarczą TBM, a tunel ma być gotowy do września 2022

* na podstawie wikipedia

Zadanie pytania jak wygląda sytuacja finansowa budowy tunelu ponad dwa lata od złożenia oferty przez firmę PORR w 2017 i podtrzymania woli realizacji tej inwestycji w 2018 r wydawało mi się jak najbardziej zasadne i wiem, że temat ten interesuje wielu mieszkańców. Obawy o duży wzrost kosztów tej ważnej dla Świnoujścia inwestycji jest raczej zasadny, gdyż wszyscy nie tylko mówią, ale i wiedzą jak mocno koszty inwestycji poszły w górę.

Nie wiem więc czy cieszyć się, że zgodnie z przedłożoną informacją firma PORR nie sygnalizuje wzrostu kosztów budowy tunelu, czy raczej martwić, że jak to kiedyś zrobi to miasto Świnoujście ….. dostanie zawału.

Joanna Agatowska Radna Miasta Świnoujście 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *