Archiwum Państwowe w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział -Przedsiębiorstwo Usług Rybackich „Odra” w Świnoujściu.

W 1947 r., na odbytym w Szczecinie tzw. Sejmiku Rybackim podjęto decyzję o wybudowaniu w Świnoujściu nowoczesnego ośrodka morskiego przemysłu rybnego. 22 lipca 1951 r. zakończył się jej pierwszy etap: do eksploatacji oddana została Baza Rybacka w Świnoujściu. Jej zarządcą i użytkownikiem (do końca 1951 r.) było Państwowe Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich „Dalmor” w Gdyni, które od początki pełniło rolę inwestora oraz organizatora pracy i produkcji. Podstawowym zadaniem Bazy był odbiór i przetwarzanie ryb dostarczanych przez statki PPPD „Dalmor”. Baza prowadziła ponadto skup ryb od okolicznych spółdzielni rybackich i rybaków indywidualnych oraz pomagała im w ich technicznym wyposażaniu.

10 stycznia 1952 r. Minister Żeglugi wydał zarządzenie, na mocy którego Baza Rybacka w Świnoujściu stała się – z dniem 1 stycznia 1952 r. – samodzielnym przedsiębiorstwem pn. Przedsiębiorstwo Usług Rybackich „Odra” w Świnoujściu. Na mocy zarządzenia nr 25 Ministra Żeglugi z dniem 1 stycznia 1954 r. Przedsiębiorstwo Usług Rybackich „Odra” w Świnoujściu przekształcone zostało w Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra” w Świnoujściu.

1 stycznia 1955 r. na mocy zarządzenia nr 266 Ministra Żeglugi z 24 grudnia 1954 r. Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra” w Świnoujściu połączone zostało z Przedsiębiorstwem Państwowym Rybacka Stocznia Remontowa w Świnoujściu. Odtąd przedmiotem jego działalności były połowy dalekomorskie, przetwórstwo rybne, usługi chłodnicze, produkcja sprzętu połowowego, remonty statków i urządzeń lądowych, działalność socjalna. W latach 70-tych – „Odra” zatrudniała ok..… 6000 pracowników, a jej flota – liczyła 50 jednostek połowowych.

Najważniejszymi łowiskami eksploatowanymi przez PPDiUR „Odra” były łowiska na północno-wschodnim Pacyfiku i południowo-zachodnim i południowo-wschodnim Atlantyku.

Na skutek przemian ekonomicznych, które nastąpiły w Polsce w latach 90-tych, rybołówstwo dalekomorskie zaczęło upadać. 1 października 1996 r., na mocy ustawy z 8.08.1996 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. nr 106 poz. 497) kompetencje organu założycielskiego PPDiUR „Odra” przejął Wojewoda Szczeciński. 29 kwietnia 2002 r., na mocy zarządzenia nr 129/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego, wszczęte zostało postępowanie naprawcze i ustanowiony został zarząd komisaryczny (na czele Zarządu stanął Tadeusz Krajniak). 26 stycznia 2004 r. ogłoszona została upadłość przedsiębiorstwa. Wyrok w tej sprawie uprawomocnił się 11 października 2004 r. Rozpoczął się proces likwidacji przedsiębiorstwa, trwający do chwili sporządzania nieniejszego opracowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *